Bản dịch của từ Intimate trong tiếng Việt

Intimate

AdjectiveNoun [U/C]Verb

Intimate (Adjective)

ˈɪn.tɪ.mət
ˈɪn.tə.mət
01

Thân mật, thân thiết, thân tình

Intimate, intimate, intimate

Ví dụ

They have an intimate relationship.

Họ có một mối quan hệ thân mật.

The couple shared an intimate moment.

Cặp đôi đã chia sẻ khoảnh khắc thân mật.

02

Quen biết chặt chẽ; quen thuộc.

Closely acquainted; familiar.

Ví dụ

Close friends often share intimate details about their personal lives.

Những người bạn thân thường chia sẻ những chi tiết thân mật về cuộc sống cá nhân của họ.

The couple enjoyed an intimate dinner at their favorite restaurant.

Cặp đôi thưởng thức bữa tối thân mật tại nhà hàng yêu thích của họ.

03

Riêng tư và cá nhân.

Private and personal.

Ví dụ

Intimate relationships require trust and communication.

Mối quan hệ thân mật đòi hỏi sự tin tưởng và giao tiếp.

She shared intimate details about her family during the gathering.

Cô ấy đã chia sẻ những chi tiết thân mật về gia đình mình trong buổi họp mặt.

Intimate (Noun)

ˈɪnəmət
ˈɪntəmət
01

Một người bạn rất thân.

A very close friend.

Ví dụ

Sarah is my intimate, we share everything.

Sarah là người thân của tôi, chúng tôi chia sẻ mọi thứ.

Having a few intimates can make life more enjoyable.

Có một vài người bạn thân có thể khiến cuộc sống trở nên thú vị hơn.

Intimate (Verb)

ˈɪnəmət
ˈɪntəmət
01

Nhà nước hoặc làm cho biết.

State or make known.

Ví dụ

She intimated her feelings to her close friend.

Cô bày tỏ cảm xúc của mình với người bạn thân của mình.

He intimated his plans for the weekend to his family.

Anh ấy kể kế hoạch cuối tuần của mình với gia đình.

Mô tả từ

“intimate” thỉnh thoảng xuất hiện ở các kỹ năng Listening, Reading, Speaking và Writing Task 2 với đa dạng chủ đề, nhằm diễn đạt nghĩa “Thân mật, thân thiết, thân tình” (ví dụ tỷ lệ xuất hiện ở kỹ năng Speaking là 4 lần/185614 và ở kỹ năng Writing Task 2 là 3 lần/15602 từ được sử dụng). Tuy nhiên, từ “intimate” gần như không xuất hiện ở kỹ năng Writing Task 1 với nghĩa tương tự. Vì vậy, người học nên tìm hiểu và thực hành từ “intimate” trong câu văn, bài luận để sử dụng trong các tình huống đọc, nghe hiểu, nói và viết luận trong bài thi IELTS.

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

4.0/8Trung bình
Listening
Trung bình
Speaking
Trung bình
Reading
Trung bình
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Trung bình

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Intimate

Không có idiom phù hợp