Bản dịch của từ Church trong tiếng Việt

Church

Noun [U/C]Verb

Church Noun

/tʃɚɹtʃ/
/tʃˈɝtʃ/
01

Một tòa nhà được sử dụng để thờ cúng công cộng của kitô giáo.

A building used for public christian worship.

Ví dụ

The church on Main Street holds Sunday services.

Nhà thờ trên Phố Chính tổ chức các buổi lễ Chủ nhật.

Many people attend church on Christmas Eve.

Nhiều người đến nhà thờ vào đêm Giáng sinh.

Kết hợp từ của Church (Noun)

CollocationVí dụ

Mainline church

Nhà thờ chính thống

The mainline church organized a charity event for the community.

Nhà thờ chính thống tổ chức sự kiện từ thiện cho cộng đồng.

Christian church

Nhà thờ công giáo

The christian church organizes charity events for the community.

Nhà thờ công giáo tổ chức sự kiện từ thiện cho cộng đồng.

Evangelical church

Nhà thờ tin lành

The evangelical church organized a charity event for the community.

Nhà thờ tin lành tổ chức sự kiện từ thiện cho cộng đồng.

Catholic church

Nhà thờ công giáo

The catholic church provides support for the homeless community.

Nhà thờ công giáo cung cấp hỗ trợ cho cộng đồng vô gia cư.

Established church

Nhà thờ được thành lập

The uk has an established church called the church of england.

Vương quốc anh có một nhà thờ chính thống gọi là nhà thờ anh.

Church Verb

/tʃɚɹtʃ/
/tʃˈɝtʃ/
01

Đưa (một người phụ nữ vừa mới sinh con) đến nhà thờ để tạ ơn.

Take (a woman who has recently given birth) to church for a service of thanksgiving.

Ví dụ

The new mother decided to church her newborn baby on Sunday.

Người mẹ mới quyết định đến nhà thờ cho đứa con mới sinh của mình vào Chủ nhật.

After giving birth, Maria was churched at the local church.

Sau khi sinh con, Maria được thờ tại nhà thờ địa phương.

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

3.0/8Trung bình
Listening
Trung bình
Speaking
Trung bình
Reading
Trung bình
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Church

Không có idiom phù hợp