Bản dịch của từ Trunk trong tiếng Việt

Trunk

Noun [U/C]

Trunk (Noun)

01

Cơ thể người hoặc động vật không kể tứ chi và đầu.

A persons or animals body apart from the limbs and head

Ví dụ

She leaned against the trunk of the old oak tree.

Cô ấy tựa vào thân cây sồi cổ thụ.

The elephant used its trunk to pick up the peanuts.

Con voi đã dùng vòi để nhặt lấy hạt lạc.

02

Chiếc mũi thon dài và có khả năng cầm nắm của một con voi.

The elongated prehensile nose of an elephant

Ví dụ

The elephant used its trunk to pick up food.

Con voi đã sử dụng vòi của mình để lấy thức ăn.

Children at the zoo were amazed by the elephant's trunk.

Những đứa trẻ ở sở thú đã ngạc nhiên trước vòi của con voi.

03

Một chiếc hộp lớn có nắp đậy bản lề để đựng hoặc vận chuyển quần áo và các vật dụng khác.

A large box with a hinged lid for storing or transporting clothes and other articles

Ví dụ

She packed her clothes in a trunk before leaving for college.

Cô ấy đã đóng gói quần áo vào một chiếc hòm trước khi rời đi đến trường đại học.

The antique trunk in the attic was filled with old family photos.

Chiếc hòm cổ ở gác nhà đầy ảnh gia đình cũ.

04

Thân gỗ chính của cây khác biệt với cành và rễ của nó.

The main woody stem of a tree as distinct from its branches and roots

Ví dụ

The tree's trunk was thick and sturdy, providing shade for picnics.

Thân cây dày và chắc, tạo bóng mát cho các bữa picnic.

The old oak tree's trunk had intricate patterns from years of growth.

Thân cây sồi cổ có họa tiết phức tạp từ nhiều năm phát triển.

Kết hợp từ của Trunk (Noun)

CollocationVí dụ

Pair of trunks

Cặp quần tây

He wore a pair of trunks to the beach.

Anh ấy mặc một cặp quần đùi đến bãi biển.

Video ngữ cảnh

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Từ trái nghĩa (Antonym)

Độ phù hợp

Phù hợp nhất

Phù hợp

Ít phù hợp

Tần suất xuất hiện

1.0/8Rất thấp
Listening
Rất thấp
Speaking
Rất thấp
Reading
Rất thấp
Writing Task 1
Rất thấp
Writing Task 2
Rất thấp

Tài liệu trích dẫn có chứa từ

Idiom with Trunk

Không có idiom phù hợp